Kilo verememeniz için hiçbir neden olmasın! Bu amaçla kilo verme sürecinde sizlere tüm ekibimizle birlikte destek oluyoruz. Diyet danışmanlığı, pilates, yoga ve psikolojik danışmanlık hizmetimizle bu süreci yönetmenize yardımcı oluyoruz.

 

INSTAGRAM

Ezgi Deveci

Uzman Klinik Psikolog
İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nden (yan dal programı) mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini yine İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji programında tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yeme bozuklukları ve obezite sorunları ile ilgili olarak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında ise somatik danışanlarla bireysel terapilere devam etti. Yüksek lisans tezini obezite cerrahisi adayı olan ve olmayan obez bireylerde psikopatoloji, beden bölgelerinden hoşnutsuzluk, tedavi motivasyonu ve yeme özelliklerinin değerlendirilmesi konusunda yaptı. Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yeme bozuklukları ve morbid obezite ile ilişkili yapmış olduğu 5 araştırma uluslar arası hakemli dergilerde (SCI & SSCI) yayınlandı. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji Doktora Programına başladı. Doktora programı süresince çeşitli araştırmalarda görev aldu ve İsveç West Üniversitesi (Högskolan Vöst) Sosyal ve Davranışsal Çalışmalar Bölümü’nde erasmus programı çerçevesinde eğitimine devam etti. Ek olarak doktora süresince Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi ve Harvard University Benson-Henry Institute for Mind-Body Medicine işbirliğiyle yapılan “Zihinsel-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayına katıldı, grup psikoterapisi ve bireysel terapi eğitimlerine devam etti, aynı zamanda The Linehan Institute tarafından düzenlenen Diyalektik Davranış Terapisi Eğitimi’nin yoğunlaştırılmış programını tamamladı. Bununla birlikte ‘Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Görülme Sıklığının Psikososyokültürel Yordayıcıları: ‘İstanbul Örneklemi’ konulu doktora tez araştırmasını yürütmektedir.